Om oss

Svenska Ägg är branschorganisation för företagen inom svensk äggnäring. Våra medlemmar är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, äggpackerier och fodertillverkare. Tillsammans arbetar vi för att öka lönsamheten och konkurrenskraften hos svensk äggproduktion.


Näringspolitisk bevakning

Den svenska äggnäringens lönsamhet och konkurrenskraft påverkas i stor utsträckning av politiska beslut som fattas i Sverige och på EU-nivå. Svenska Ägg driver frågan om lika konkurrensvillkor och arbetar för ökad djurvälfärd inom EU. Svenska Ägg är också äggnäringens remissinstans vid utformningen av ny lagstiftning inom djurskydd, smittskydd och inom livsmedelsområdet.


Kvalitetssäkring djuromsorg och livsmedelshygien

Svensk äggproduktion är unik när det gäller förebyggande djurhälsovård, god djurhållning och högt ställda krav på livsmedelshygien. Svenska Ägg ansvarar för och driver ett flertal frivilliga kontrollprogram samt en vägledning:
- Djuromsorgsprogram
- Frivilligt salmonellaprogram
- Frivilligt salmonellakontrollprogram för höns med utevistelse
- Hälsokontroll spolmask
- Branschriktlinjer för kvalitetssäkring vid äggpackerier


Marknadsföring och information om ägg

Svenska Ägg arbetar med marknadsföring av ägg genom spridning av receptinspiration. Vi informerar om ägg som livsmedel, dess näringsinnehåll, miljö- och klimatpåverkan samt de unika kvalitetsegenskaperna hos det svenska ägget.
 

Kompetensutveckling och rådgivning

Svenska Ägg samarbetar med Sveriges ledande specialister på fjäderfä och äggproduktion. Vi erbjuder våra medlemsföretag specialiserad rådgivning inom kvalitetssäkring och produktionsoptimering. Kompetensutveckling sker genom gårdsbesök, utbildningsdagar, artiklar i tidningen Fjäderfä, branschmötesdagar samt via information på hemsidan.

Verksamhetsberättelse

Här hittar du Svenska Äggs senaste verksamhetsberättelse.

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster