Det märks om äggen är svenska och säkra

Sverige anses ha världens mest ambitiösa djurskyddslagstiftning. Svenska hönor har det bättre och du kan lita på att svenska ägg är både säkra, goda och nyttiga. Hur vet man då säkert att äggen är svenska?  Titta efter märkningen. SE anger att ägget är svenskt. Den inledande siffran berättar hur ägget producerats, 2:an på detta ägg innebär frigående inomhus. 0 = ekologisk produktion, 1 = frigående utomhus och 3 = inredda burar. De övriga siffrorna, efter SE, anger äggproducenten och aktuellt stall på gården.
Läs mer om den svenska äggproduktionen